Pytanie nr 3 do poddania pod głosowanie: Pomiar rzeczywistych kosztów utrzymania

BALLOT QUESTIONS

Three questions will appear on your ballot November 8, 2022. Learn more about what’s on your ballot below.

Pytanie nr 3 do poddania pod głosowanie: Pomiar rzeczywistych kosztów utrzymania

Propozycja dotyczy zmiany Statutu Miasta Nowy Jork w następujący sposób:

Miasto miałoby obowiązek stworzyć miarę rzeczywistych kosztów utrzymania pomocną w śledzeniu realnych kosztów zaspokojenia podstawowych potrzeb w mieście Nowy Jork — w tym kosztów mieszkaniowych, kosztów żywności, opieki nad dziećmi, transportu oraz innych niezbędnych kosztów — aby otrzymać informacje służące przy podejmowaniu decyzji programowych oraz uchwał.

Władze miasta miałyby obowiązek ogłaszać pomiar rzeczywistych kosztów utrzymania co roku.

Czy ta propozycja zostanie przyjęta?

Ta propozycja zakłada, że władze miasta będą miały obowiązek opracować i przedstawić, począwszy od 2024 r., pomiar „rzeczywistych kosztów utrzymania” w Nowym Jorku w skali roku, bez uwzględniania pomocy publicznej, prywatnej lub nieformalnej. Celem proponowanego pomiaru jest skupienie się na poziomie godnego życia, a nie na poziomie ubóstwa, poprzez uwzględnienie kosztów zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym kosztów mieszkaniowych, opieki nad dziećmi, wydatków na dzieci i osoby pozostające na utrzymaniu, żywności, transportu, opieki zdrowotnej, odzieży, środków higieny ogólnej, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, usług telefonicznych i usług internetowych.

Raport w sprawie „rzeczywistych kosztów utrzymania” stanowiłby uzupełnienie istniejących norm pomiaru ubóstwa lub określania uprawnień do świadczeń publicznych. Nie stanowiłby podstawy prawa do bezpośredniego ani pośredniego działania.